Ars

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie powstało w lipcu 2017 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu oraz wspieranie
i promowanie twórców kultury przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostródzie.

Statut >>>


 

Nasze stowarzyszenie otrzymało środki na realizację drugiej edycji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Mazurzy pilnie poszukiwani 2: Historia z faktów i podań utkana”.
Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

“Przygody ostródzkiej syrenki” 

 

 

 

 

 


Janusz Małłek – “Zanik ludu mazurskiego”

 

 

 


 

 

Wirtualna wycieczka “Śladami plebiscytu 1920”.
Prezentacja opracowana została w ramach projektu “Mazurzy pilnie poszukiwani 2: Historia z faktów i podań utkana”.
Zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Prezentację opracował dr Wiesław Skrobot.

 

 

 

 


Warsztaty scrapbookingu – karty bożonarodzeniowe z motywami mazurskimi

 

 

 

 


Mazurzy poszukiwani czy niechciani – odczyt Piotra Lisowskiego

 

 

 

 


Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 r.

odczyt dra Wiesława Skrobota

 

 

 

 

Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 r.

 

 

 

Demony, duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur”
mbp ostroda
mbp ostroda
mbp ostroda


We wrześniu ARS et LIBER rozpoczyna realizację projektu „Mazurzy pilnie poszukiwani”, który finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

„Mazurzy pilnie poszukiwani” to kolejny projekt, którym realizujemy misję naszego Stowarzyszenia: „wspieranie Biblioteki, promowanie jej działań na rzecz czytelnictwa, kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa regionalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.”

W ramach projektu zorganizowany zostanie szereg wydarzeń: spotkania autorskie połączone
z promocją książek o tematyce regionalnej – dla dzieci i dla dorosłych, panel dyskusyjny na temat Warmiaków i Mazurów, warsztaty rękodzieła dla dzieci, konkurs plastyczny skierowany do plastyków amatorów i profesjonalistów z Warmii i Mazur zakończony wystawą, spektakl teatralny przybliżający problematykę trudnego czasu powojennego oraz wystawa edukacyjna.

Zadanie realizowane będzie z głównym partnerem Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie oraz przy wsparciu merytorycznym Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników i Pilotów Wycieczek, Oficyny Wydawniczej „Retman” w Dąbrównie
i Muzeum w Ostródzie.


 

12 grudnia odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy “Mazury legendą malowane”. Było to ostatnie wydarzenie realizowane w ramach projektu “Mazurzy pilnie poszukiwani”.
Gościem reprezentującym Urząd Marszałkowski w Olsztynie był Pan Bogdan Bartnicki – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Spotkanie rozpoczęło się opowieścią Marka Wszelaka z Muzeum w Ostródzie o legendach mazurskich
Wernisaż stał się okazją do podziękowania wszystkim partnerom i wolontariuszom, którzy uczestniczyli w realizacji projektu.
Upominki dla uczestników konkursu malarskiego ufundowało Miasto Ostróda.
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach zadania „Mazurzy pilnie poszukiwani” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 


 

28 listopada, ramach zadania „Mazurzy pilnie poszukiwani” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, odbyło się spotkanie z Edwardem Cyfusem
i Waldemarem Mierzwą – panel dyskusyjny “Warmiacy – Mazurzy”.
Waldemar Mierzwa do udziału w panelu zaprosił Henryka Hocha – przewodniczącego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej “Jodły” w Ostródzie i księdza Wojciecha Płoszka – proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie.
Celem debaty było przybliżenie kultur warmińskiej i mazurskiej z ich tradycjami ludowymi oraz wyraźne ukazanie różnic i historycznych granic pomiędzy nimi.

 

 


 

30 października odbyły się warsztaty artystyczne: transfer motywów ludowych na tkaninę, zrealizowane w ramach zadania „Mazurzy pilnie poszukiwani” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Warsztaty odbyły się w cyklu „Mama i ja”, udział w nich wzięły dzieci w wieku 6-12 lat, młodzież i osoby dorosłe.
O warsztatach ukazał się wpis na bibliotecznym blogu: >>> 

 

 


24 października, w ramach zadania „Mazurzy pilnie poszukiwani” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, odbył się spektakl “Szwabka” w reżyserii Marii Krystyny Andrzejewskiej, wg scenariusza Marty Frydrychowskiej, opowiadający
o doświadczeniach powojennych polskojęzycznych Mazurów, którzy starali się zachować swoją tożsamość.
Spektakl poprzedziło wprowadzenie teoretyczne wraz z prezentacja multimedialna Piotra Lisowskiego, który moderował też rozmowę po jego zakończeniu.

 

 


 

Od 18 października w Wypożyczalni dla Dorosłych MBP można oglądać wystawę „Mazurzy pilnie poszukiwani” zrealizowaną w ramach zadania finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
O wystawie jej organizatorki napisały na blogu: >>>

 


 

15 października odbyły się spotkania autorskie i promocja książki „Bajki Mazurskie” Ewy Sotomskiej zrealizowane w ramach zadania „Mazurzy pilnie poszukiwani” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Wydarzenie skierowane było do dzieci z klas I-IV szkół podstawowych.
W oparciu o przeczytane podczas spotkań teksty przeprowadzone zostały zajęcia plastyczne,
a prace zaprezentowane były w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

 

 


 

26 września odbyło się pierwsze spotkanie realizowane w ramach zadania ”Mazurzy pilnie poszukiwani” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Naszym gościem był Waldemar Mierzwa. Podczas spotkania promowana była książka “Zrozumieć Mazury”.
Waldemar Mierzwa w niezwykle interesujący i poruszający sposób przedstawił ostatnie 200 lat historii Mazurów.
Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.
2 egzemplarze książki „Zrozumieć Mazury” zostały włączone do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

 


Regulamin konkursu >>>

Zgoda na przetwarzanie danych >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regulamin konkursu >>>

Zgoda na przetwarzanie danych >>>

Oświadczenie rodzica >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%