Axis Mundi Wojtek Koykos Kozicz /fotografie/

Czwartkowy wieczór dziesiątego października przyciągnął do czytelni MBP wernisaż Axis Mundi. Swoje prace zaprezentował Wojtek Koykos Kozicz. Są to fotografie przedstawiające przede wszystkim bardzo stare drzewa, niektóre obumarłe, inne odradzające się. Istotny dla artysty  był układ zdjęć nawiązujący do mitologii słowiańskiej i nordyckiej, o czym z pasją opowiadał na wieczorze Wojtek Kozicz.

Nietypowy był również, jak do tej pory, sposób zaprezentowania prac, na kartonach, szarym papierze, co miało odnieść się do wymiaru ekologicznego, tak istotnego w dzisiejszym świecie.

Wernisaż był realizowany w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ARS et LIBER w ramach zadania publicznego 3.3 edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, współfinansowanego przez Gminę Miejską Ostróda.

Temu towarzyszył konkurs literacko-fotograficzny „Drzewo wspomnień”. Zostały nagrodzone dwie prace.

Wystawę można oglądać do piątego listopada w czytelni MBP w godzinach pracy biblioteki.