Dni Gizewiusza – Warsztaty gwary mazurskiej

W ramach obchodów Dni Gizewiusza, które organizowane są we współpracy z Parafią  Ewangelicko-Augsburską i jej proboszczem ks. Wojciechem Płoszkiem, w czwartek 30 maja  odbyło się ciekawe spotkanie, a raczej warsztaty z Piotrem Szatkowskim – badaczem
i miłośnikiem gwary mazurskiej. Pan Piotr zwrócił uwagę, że gwara ta nie jest jednolita i wyróżnia się w niej „ostródzką gadkę”. Ta odmienność związana jest z napływem na nasz teren ludności
z różnych regionów. Nasz gość odczytał kilka zabawnych tekstów po mazursku, a potem razem
z zebranymi omawiał cechy języka oraz znaczenie zwrotów i wyrażeń. Spotkanie było ciekawą lekcją nauki przez zabawę.