Konkurs pisarsko-plastyczny – Mroczne Historie

 

Regulamin konkursu pod plakatem.

 

 


 
REGULAMIN KONKURSU
 
I. Organizator konkursu
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego.
 
II. Cele konkursu
1. Rozwój wyobraźni, kreatywności.
2. Budowa więzi między użytkownikami a biblioteką.
3. Promocja działalności MBP.
 
III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta i gminy Ostróda.
2. Konkurs adresowany jest do dorosłych i młodzieży (od 15 lat).
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie opowiadania: w mrocznym klimacie (fantastyka, groza, kryminał). Liczba słów powinna
zawierać się w przedziale od 1 000 do 2 500. Albo wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice na formacie A3.
4. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursu oraz przesłać jedynie jedną prace. Przy składaniu należy podać:
imię i nazwisko, wiek, numer telefonu/maila, tytuł pracy.
5. Na ocenę składać się będą: pomysł, styl, poprawność (przy opowiadaniu).
6. Wyboru najlepszej pracy dokona komisja konkursowa składającą się z pracowników biblioteki.
 
IV. Termin nadsyłania prac
do 28 października na adres wypozyczalnia@bibliotekaostroda.pl lub dostarczenie pracy do biblioteki w zamku.
1. Konkurs będzie trwał od 6.09 do 28.10.2022.
 
V. Nagrody
1. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Fundatorem nagród jest MBP.
Skip to content