Lipiec 2017

12.07.2017

11 lipca 2017 roku odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Iana Malone.
Z naszym gościem rozmawiała Agnieszka Stefaniak.

Ian Malone jest Irlandczykiem, urodził się w 1983 roku. Mieszka w Youghal, mieście portowym w południowej Irlandii w hrabstwie Cork. Ukończył Crawford College of Art and Design w Cork (licencjat sztuk pięknych, magister malarstwa). Wystawiał w Cork i Dublinie. Obecnie pracuje nad dwiema wystawami krajowymi i dwiema zagranicznymi, w Luksemburgu i Włoszech.
Interesuje się literaturą, filmem, antropologią, paleoantropologią. Czasem pisze wiersze i gości coachsurferów.

Techniki i style inspirujące malarza obejmują ekspresjonizm, abstrakcjonizm, impresjonizm, por art, surrealizm, op-art, glitch art oraz graffiti.

Tematykę prac artysty można ująć w następujące kategorie:
1) surrealistyczno-groteskowe portrety, cechujące się wyolbrzymieniem i zdeformowaniem jednej cechy obiektu bądź akcentem surrealistycznym, w formie np. owoców czy futra;
2) biało-czarne, poświęcone problemom społecznym, pejzaże przedstawiające sześciany, kule, sfery oraz zagubione wśród nich uproszczone sylwetki ludzi;
3) kompozycje z człekopodobnymi postaciami o głowach szympansów, uwikłanymi w sytuacje symbolizujące problemy społeczne i dylematy filozoficzne;
4) niefiguratywne płótna w kolorze, oscylujące między graffiti i abstrakcją.

W serii 15 płócien poświęconej dawnej Ostródzie dominuje technika impresjonistyczno-ekspresjonistyczna. Według malarza wydaje się ona nadawać płótnom nieco oniryczny charakter i trafnie wyraża uczucie nostalgii. Nurty impresjonizmu i ekspresjonizmu pasują także czasowo do przedmiotu obrazów, inspirowane są one bowiem fotografiami miasta z początków XX w. Dawna Ostróda jest niezwykle wdzięcznym i inspirującym obiektem dla artysty; warto w ten sposób wspomnieć jej piękną architekturę, zniszczoną podczas wojny.
Ian Malone wyszczególnia w swej serii trzy typy obrazów:
1) poświęcone wodzie, tj. jeziorom Ostródy,
2) widoki zadrzewionych ulic,
3) ujęcia poszczególnych budynków.

Wywiad z Ianem Malone: https://www.telewizjamazury.pl/wiadomosci/4859,dawna-ostroda-na-plotnach-iana-malonea