Marzec 2014

25.03.2014

25 marca 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie w nowym cyklu „Kanapa Coolturalna”. Gośćmi byli młodzi aktorzy amatorzy: Mateusz Szturma oraz Aleksandra Sosińska, Weronika Śliwecka i Piotr Pawłowski, a tematem wiodącym teatr improwizacji.

Teatr improwizowany

– impro, czyli teatr w którym aktorzy grają spontanicznie, bez scenariusza, a dialogi i akcję tworzą w trakcie występowania. Większość improwizowanych przedstawień ma charakter komediowy – tak było też i u nas.

Porozmawialiśmy też o teatrze, pasji aktorskiej, przyjemności, jaką daje gra na scenie i to nie tylko z naszymi gośćmi na czerwonej kanapie, ale również z publicznością, wśród której byli uczestnicy teatru stolikowego zorganizowanego podczas Narodowego Czytania 2013.

Było dużo świetnej zabawy, w której aktywnie uczestniczyła publiczność i sądzimy, że spotkanie z teatrem improwizacji warto będzie jeszcze powtórzyć.

 

 

 

 


20.03.2014

20 marca 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie w Salonie_LITERackim. Gościem Salonu był Krzysztof Kowalewski, z którym o poezji i życiu rozmawiała Ewa Bawolska. W drugiej części spotkania tradycyjny slam miała zastąpić rozmowa na wiersze, ale okazało się, że konieczna jest kolejna zmiana scenariusza z powodu nieobecności ostródzkich “ludzi pióra”. I tak “rozmowę na wiersze” zastąpiła rozmowa o portalach społecznościowych.

Od jesieni 2013 roku Salon organizowany jest we współpracy biblioteki z nowym stowarzyszeniem skupiającym twórców – nie tylko piszących – z Ostródy i okolic – Ostródzkim Stowarzyszeniem Artystów OSA.

 

 

 

 


19.03.2014

19 marca  2014 roku w Czytelni w ostródzkim zamku odbyło się otwarcie wystawy prac Jarosława Gacha.

Jarosław Gach (ur. 1973) – rysownik. Specjalizuje się w rysunku komiksowym i ilustracji książkowej; w jego dorobku znajduje się ilustracja prasowa, projekty plakatów, rysunki reklamowe oraz felietony, bajki i opowiadania.

Jest laureatem Konwentu Komiksowego w Łodzi (1994).

W 2010 roku otrzymał nagrodę Fundacji Środowisk Twórczych “Talent Roku” za komiks w gwarze warmińskiej.

Ulubionym tematem jego prac jest filozofia i duchowość związana z Ziemią, problematyka ekologiczna, społeczna i kulturalna.

 

 

 

 


14.03.2014

14 marca 2014 roku w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie autorskie z Dominikiem Krysiakiem.

Podczas spotkania zaprezentowana została najnowsza publikacja IPN – teka edukacyjna “Warmia i Mazury w latach 1945-1950. Kształtowanie się stosunków politycznych i narodowościowych”. Na tekę składają się karty źródłowe (m.in. zdjęcia, dokumenty), materiały dla nauczyciela i materiały dla ucznia.

Teki edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych na wszystkich poziomach nauczania.

Dominik Krysiak jest historykiem, doktorantem UWM w Olsztynie, pracownikiem Delegatury IPN w Olsztynie. Jest autorem m.in. książek: “Ewangelicy w Mikołajkach. Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007”, wyd. 2010, oraz “”Rezonans” 1982-1989. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn”, wyd. 2011.

Obecni na spotkaniu nauczyciele historii oraz przewodnicy turystyczni po Warmii i Mazurach otrzymali tekę jako pomoc dydaktyczną w swojej pracy.

Teka będzie dostępna dla użytkowników w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum w Ostródzie.