Odczyt dr. Wiesława Skrobota

W piątek 8.06.2018 odbył się odczyt dr. Wiesława Skrobota o miastotwórczym potencjale przedmieść w ramach Spotkań z Historią Bliską. Pan dr Wiesław Skrobot przedstawił nam możliwości zintegrowania wschodnich przedmieść Ostródy ze zwartą strukturą miasta.