Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich

Od 16 października, w ramach projektu “Mazurzy pilnie poszukiwani 2: Historia z z faktów i podań utkana” w bibliotece prezentowana jest wystawa planszowa „Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 r.”.

Wystawa została przygotowana w Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/Bawaria z okazji jubileuszu stulecia tego historycznego wydarzenia. Rok 1920 to w historii Polski ważny rozdział kształtowania nowej przestrzeni polskiej państwowości po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
Wystawę przywieziono z Niemiec specjalnie dla potrzeb realizacji projektu „Mazurzy pilnie poszukiwani 2: Historia z faktów i podań utkana”. To niecodzienna okazja do spotkania z zewnętrznym spojrzeniem na budzący wciąż żywe emocje istotny fragment naszej regionalnej historii, na cząstkę naszej małoojczyźnianej tożsamości.
Dziękujemy Panom: dr. Wiesławowi Goganowi – Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen oraz dr. Wiesławowi Skrobotowi – Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie.