Spotkania z historią – Michał Kajka

Biblioteka już od pięciu lat znajduje się w gronie współorganizatorów Dni Gizewiusza zainicjowanych i organizowanych przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Ostródzie.
7 czerwca odczyt przybliżający postać Michała Kajki wygłosił Sławomir Szymankiewicz z Muzeum Michała Kajki w Ogródku.
Wydarzenie to zakończyło cykl imprez realizowanych w ramach tegorocznych Dni Gizewiusza.