Spotkania z historią – Pierwsze konstytucje Niepodległej Rzeczpospolitej

2 kwietnia 2019 roku w czytelni odbyło się kolejne “Spotkanie z historią” organizowane we współpracy z ostródzkim Muzeum. Naszym gościem była pani doktor Joanna Juchniewicz – konstytucjonalista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Przedmiotem spotkania były pierwsze konstytucje Polski niepodległej, które tworzyły ład prawny odrodzonej Rzeczypospolitej. Po części wykładowej, była możliwość zadawania pytań i dyskusji.
Temat został wybrany w nawiązaniu do setnej rocznicy uchwalenia pierwszej Konstytucji II RP.