Spotkanie autorskie z Waldemarem Mierzwą. Promocja książki „Zrozumieć Mazury”

26 września 2019 roku nastąpiła długo wyczekiwana inauguracja projektu “Mazurzy Pilnie Poszukiwani”, w którym jako partner Stowarzyszenia ARS et LIBER uczestniczy nasza biblioteka. Projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma na celu wzmocnienie świadomości historycznej oraz budowania związków z regionem wśród mieszkańców Ostródy.

Pierwszym punktem bogatego programu było spotkanie z Waldemarem Mierzwą – właścicielem oficyny wydawniczej “Retman” – promującym swoją najnowszą pozycję zatytułowaną “Zrozumieć Mazury”.Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa uczniów ZSZ im. Sandora Petȍfi mieszkających w internacie, którzy przyszli na spotkanie zorganizowaną grupą.

Waldemar Mierzwa w naprawdę fantastyczny sposób – bardzo klarownie i intrygująco – przedstawił ostatnie 200 lat historii Mazurów. Wielkie znaczenie miała tu doskonała znajomość tematu, sposób przekazu, a także bardzo osobisty stosunek do przedstawianych treści.

Doskonała inauguracja projektu!