Spotkanie z dr. Wiesławem Skrobotem

Dnia 23 lipca 2020 roku odbyło się spotkanie z dr. Wiesławem Skrobotem pod tytułem “Ostróda – miasto zielonych i błękitnych przestrzeni”. Prelekcja połączona była z prezentacją multimedialną. Prowadzący zestawiał przeszłość z teraźniejszością na zasadzie kontrastu – wykorzystując stare i nowe fotografie. Dawna Ostróda była bardziej zielona, miała więcej naturalnych dróg spacerowych, a nie betonowych deptaków…
Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym.