Spotkanie z miedziorytem – prof. Grzegorz Keczmerski

W czwartek 28 lutego odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Keczmerskim zorganizowane
z inicjatywy stowarzyszenia Ars et Liber. Nasz gość jest artystą grafikiem, pracownikiem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu warto wspomnieć, że Pan profesor pochodzi z Ostródy. Jest specjalistą w miedziorycie – jednej z najstarszych technik graficznych. Spotkanie było formą prezentacji warsztatu artystycznego. Profesor opowiadał o historii tej techniki, początkach swojej drogi artystycznej,  pokazywał kolejne etapy powstawania ilustracji – matrycy do kilku lub kilkunastu odbitek wykonywanych na prasie drukarskiej.

W naszej czytelni można obejrzeć kilka prac prof. Keczmerskiego. Zapraszamy do odwiedzin.