Warmiacy – Mazurzy – debata Edward Cyfus – Waldemar Mierzwa

Dnia 28 listopada 2019 roku odbył się panel dyskusyjny pod tytułem “Warmiacy-Mazurzy”
z udziałem Waldemara Mierzwy i Edwarda Cyfusa. Spotkanie zrealizowano w ramach zadania publicznego “Mazurzy pilnie poszukiwani” przez “Ars et Liber” Stowarzyszenie Twórców Kultury
i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie.  Do dyskusji zaproszeni zostali pastor Wojciech Płoszek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie oraz Pan Henryk Hoch, przewodniczący Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej Jodły w Ostródzie. Prowadzący panel Pan Waldemar Mierzwa i Edward Cyfus to pisarze i pasjonaci historii regionu. Celem dyskusji było przybliżenie kultury warmińskiej
i mazurskiej. Uczestnicy opowiedzieli o swoich wspomnieniach z dzieciństwa i młodości. Zgromadzeni goście, którzy bardzo licznie przybyli na spotkanie, wzięli czynny udział w dyskusji
i opowiedzieli o swoich doświadczeniach w temacie.