Wernisaż – Prusy Wschodnie na znaczkach pocztowych z całego świata – Prusy Wschodnie na znaczkach pocztowych z całego świata

W piątkowy wieczór 8 listopada w czytelni MBP w ostródzkim zamku miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Prusy Wschodnie na znaczkach pocztowych z całego świata”. Pomysłodawcą
i inicjatorem był dr Wiesław Skrobot, który nawiązał współpracę z Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellngen/Bawaria. O wystawie opowiadał Wiesław Gogan z wymienionego powyżej Centrum. 

Wystawa prezentuje znaczki pocztowe, które były wydawane w minionych stuleciach przez urzędy pocztowe z ponad 20 różnych państw i terytoriów znajdujących się  kiedyś w granicach Prus Wschodnich. Tematyka znaczków różnorodna. Dotyczyła wydarzeń historycznych, przyrody (np. naszego regionu), architektury, osobistości żyjących na terenie Prus Wschodnich (np. M.Kopernik). 

Zapraszamy osoby zainteresowane historią i filatelistyką do oglądania wystawy
w naszej czytelni w godzinach pracy biblioteki.