Wernisaż wystawy „Mazury legendą malowane”

W czwartek 12 grudnia odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej. Na holu i w czytelni zaprezentowane zostały prace z konkursu „Mazury legendą malowane” organizowanego
w ramach projektu „Mazurzy Pilnie Poszukiwani” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gościem reprezentującym Urząd Marszałkowski był Pan Bogdan Bartnicki – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Spotkanie otworzył krótki wykład Pana Marka Wszelaka z Muzeum w Ostródzie na temat legend mazurskich – ich pochodzenia, głównych motywów i inspiracji. Następnie nagrodzeni zostali uczestnicy oraz laureaci konkursu.

Nagrodą główną było umieszczenie pracy w kalendarzu na rok 2020. Znalazły się wnim prace: Haliny Aftyka, Mateusza Bluszcza, Krystyny Bylczyńskiej, Jerzego Chrabonszcza, Mariny Gushchian, Danuty Michałowicz, Haliny Mroczki, Ali Pisarskiej, Olgi Solovyevej, Aleksandry Sternickiej, Bożeny Szpaczyńskiej i Moniki Zenc-Pawlik. Pozostałe prace, które zostały zaprezentowane na wystawie, są autorstwa: Magdaleny Dudzik, Brygidy Ewertowskiej, Beaty Ferfet, Jadwigi Janik, Grażyny Kozioł, Tatiany Lukianowej, Sandry Mróz, Marty Pietrykowskiej, Wiktorii Rauch, Elżbiety Suchowieckiej, Zofii Świerblewskiej, Natalii Voropaevej, Svetlany Weiss, Janiny Zalewskiej, Jolanty Zawadzkiej, Elżbiety Zduńczyk, Doroty Ziółkowskiej.

Wernisaż stanowił jednocześnie podsumowanie i uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu. Była to okazja do podziękowania autorom projektu: Kornelowi Andrzejewskiemu, Marioli Bibel, Agnieszce Świłło; partnerom: Piotrowi Lisowskiemu (Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przewodników), Emilii Iwin-Kot i Markowi Wszelakowi (Muzeum w Ostródzie); uczestnikom spektaklu „Szwabka”: Marii Krystynie Andrzejewskiej (reżyser), Aleksandrze Bilickiej, Janinie Brzuzy, Mai Bunalskiej, Lenie Danowskiej, Emilowi Danowskiemu, Józefowi Glebie, Andrzejowi Horbajczukowi, Kacprowi Kottewiczowi, Grzegorzowi Kottewiczowi, Julii Lendzion, Michałowi Lendzionowi, Paulinie Pladzyk, Magdalenie Ulanowskiej, Maciejowi Ulanowskiemu; jury konkursowemu: Michalinie Betlewicz, Karolinie Filiczkowskiej, Marii Piotrowskiej, Markowi Wszelakowi; grafikowi, który opracował kalendarz: Cezaremu A. Kuśmiderowi.

Wystawę można oglądać w godzinach pracy Biblioteki do połowy stycznia 2020 roku. Wszystkim partnerom, uczestnikom, wolontariuszom i odbiorcom projektu serdecznie dziękujemy!