Wrzesień 2014

26.09.2014

We wrześniu w bibliotece została otwarta wystawa “Ostródzcy weterani. Zachować w pamięci”, zorganizowana we współpracy z Kołem nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ostródzie.
26 września 2014 roku odbyła się lekcja historii, w której wzięła udział grupa młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Ostródzie.

Młodzież obejrzała wystawę  i spotkała się z weteranami II wojny światowej.

W spotkaniu uczestniczyli:

Jan Jarmużewski – por. w stanie spoczynku oraz Franciszek Tomaszewski – kpt. w stanie spoczynku ze Związku Kombatantów RP

Ryszard Kałużny – ppłk. rezerwy ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 5 w Ostródzie

 

 


17.09.2014

17 września 2014 roku odbył się pierwszy po wakacjach Salon_LITERacki, którego gościem był Jan Dąbrowski.

Jan Dąbrowski w 1973 roku, wraz z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Ostródzie, skonstruował pierwszy w Polsce laser szkolny oraz zestaw do wykonywania hologramów. W listopadzie 1979 roku obronił pracę doktorską z fizyki na Uniwersytecie Łódzkim. Kilka lat mieszkał na Bliskim Wschodzie – pracował na uniwersytecie w Mosulu w Iraku, a następnie w Oranie w Algierii, gdzie pracował na stanowisku docenta w Tlemsen.

Podczas spotkania w Salonie_LITERackim rozmawialiśmy o twórczości literackiej naszego gościa, utworach, które powstały w efekcie fascynacji kulturą Bliskiego Wschodu.

Uczestnicy spotkania otrzymali piękną pamiątkę – folder z fotografiami i wierszami, który wykonała żona Pana Jana – Maria Dąbrowska.

 

 

 


6.09.2014

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję, zainicjowaną przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Narodowe Czytanie, nad którą w naszym mieście patronat objął Burmistrz Ostródy – Czesław Najmowicz.

6 września w parku przy ul. Czarnieckiego miało miejsce wydarzenie pod hasłem “W samo południe z Panem Michałem”.

W zorganizowanie akcji zaangażowało się wiele wspaniałych osób, którym serdecznie dziękujemy: wszystkim Państwu ze Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych “Rzecz Jasna” oraz animatorom kultury Monice Kazimierczyk i Helenie Orlińskiej.

Dziękujemy też sponsorom – państwu Bukowskim – sklep “Panta” w Ostródzie.

Podobnie jak w zeszłym roku, zdecydowaliśmy się na czytanie w konwencji teatru stolikowego; na jego potrzeby została dokonana adaptacja “Pana Wołodyjowskiego” i po raz kolejny udało się nam zainteresować i rozbawić publiczność – podczas czytania słychać było wybuchy śmiechu, były też chwile wzruszenia.

Czytanie rozpoczęło odśpiewanie przez męską część czytającego zespołu “Pieśni o małym rycerzu”. Tekst został podzielony na 13 części, w których czytali:

  • Pan Wołodyjowski: Czesław Najmowicz – Burmistrz Ostródy, Marek Jankowski,
  • Zagłoba: Marcin Sudwoj, Piotr Pawłowski, Wiesław Skrobot,
  • Ketling: Maciej Schwarz,
  • hetman Sobieski: Jan Orzechowski,
  • mnich, pan Makowiecki, pan Nienaszyniec: Wojciech Polak,
  • Kamiński: Tomasz Podsiadło,
  • Krzysia: Joanna Jaskółowska, która wzruszyła publiczność śpiewając piosenkę Krzysi, Sara Stanulewicz,
  • Basia: Ewa Pasiut, Aleksandra Kowalska,
  • pani Makowiecka: Irena Bera,
  • Narratorzy: Maja Chrostowska-Makara, Irena Fiszer, Anna Gęstwicka, Agnieszka Karłowicz, Monika Kazimierczyk, Anna Leonowicz, Helena Orlińska, Tomasz Podsiadło, Anna Rutkiewicz, Wiesław Skrobot, Agnieszka Stańczak.

Czytaniu towarzyszyły warsztaty plastyczne przeprowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna i bibliotekarzy z MBP. Uczestnicy warsztatów kredą namalowali wielki herb pana Wołodyjowskiego “trzy rzeki”; używając farb, wycinanek, kredek i plasteliny robili własne herby na przygotowanych kartonach (tarcze cieszyły się wielkim powodzeniem) oraz szable z kartonu. Pan Mirosław Dunin-Sulgostowski opowiedział dzieciom o znaczeniu herbów, że był to rodzaj komunikacji i sposób na rozpoznanie poszczególnych rodów w czasach, gdy większość ludzi nie umiała czytać, a na polu walki trzeba było szybko odróżnić przyjaciela od wroga. Do zabawy włączył się nawet Pan Burmistrz, który wykonał herb Wołodyjowskiego.

Podczas warsztatów dzieci robiły też wąsy (oczywiście szlacheckie) i kapelusze na piku – tu pomocą służyły nam dziewczynki z Klubu Zwariowanych Robótek – Wiktoria Domurat i Daria Lichtańska. No i, oczywiście, jak na każdej dużej imprezie, było obowiązkowe malowanie buzi.

Narodowe Czytanie zakończyły zagadki z nagrodami książkowymi. Uczestnicy tego mini konkursu bezbłędnie odpowiadali na pytania natychmiast podając autorów cytowanych wypowiedzi – czy był to Bohun, Kmicic, czy Zagłoba. Gratulujemy znajomości “Trylogii”.

 

 


4.09.2014

4 września 2014 roku odbyło się pierwsze powakacyjne “Spotkanie z historią”, które zostało zorganizowane we współpracy biblioteki z Muzeum w Ostródzie i Ostródzkim Stowarzyszeniem Kulturowym Sasinia. Podczas spotkania odbyła się promocja książki “Bezławki ocalić od zniszczenia”, która jest podsumowaniem interdyscyplinarnego projektu badawczego obejmującego kompleks osadniczy wskazany w tytule. Nasza Czytelnia gościła biorących udział w projekcie autorów wydawnictwa: dr. Arkadiusza Koperkiewicza – kierownika misji archeologicznej i redaktora publikacji oraz dr. Seweryna Szczepańskiego, który był odpowiedzialny za badania historyczne i kwerendę archiwalną.