Zofia Kossak – Niebo nad otchłanią Na granicy życia i śmierci